Năng lực sản xuất

Năng lực sản xuất

 

Máy cân bằng động

Máy cắt AMADA

Máy cắt CNC

Máy Doa Kim Loại

Máy Phay Makino

Máy tiện NIGATA

Máy tiện dài 10M

Máy tiện đứng

Máy uốn tôn

Máy xoáy lỗ

 

Copyright © 2018 TẤN ĐẠT. All rights reserved. Design by Nina.vn
Gọi điện SMS Chỉ Đường

Hỗ trợ trực tuyến
  • Tư vấn sản phẩm
  • 0906 309 150
  • Hợp tác kinh doanh
  • 0906 88 3837